Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

De ‘cradle to cradle’ manier van denken gaat er in de basis vanuit dat alles terug te voeren is op voedsel uit de voedselketen. Op die manier kan schoonmaken een bezigheid zijn om je vingers bij af te likken!

Voor Keus Schoonmaak en Diensten is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) reeds lang de normaalste zaak van de wereld. Als schoonmaakbedrijf dragen wij verantwoordelijkheid voor onze klanten, onze eigen mensen maar bovenal voor de leefomgeving van iedereen nu en in de toekomst. Met als logisch gevolg dat zowel ons intern als extern beleid hierop is afgestemd.

“Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving en bieden daarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om zich te ontwikkelen binnen onze organisatie. Samen met leidinggevenden en trajectbegeleiding doen wij er alles aan om proefplaatsingen te laten slagen met als doel een arbeidsovereenkomst binnen onze mooie organisatie”.

Enige tijd geleden zijn wij gestart met het ‘cradle to cradle’ concept toe te passen binnen ons bedrijf. Een interessante denkwijze die ervan uitgaat dat ondernemen en zorg voor het milieu uitstekend hand in hand kunnen gaan. ‘Cradle to Cradle’, gaat ervan uit dat het afval, op de juiste manier gescheiden en verwerkt, als grondstof kan dienen voor een product van dezelfde kwaliteit en zelfs beter. Dit heet dan met recht ‘recycling’ of zelfs ‘upcycling’.

Door zorgvuldig om te gaan met mensen, producten en diensten is veel (eco)winst te behalen. Een winst die niet noodzakelijkerwijze duurder moet zijn. Keus Schoonmaak en Diensten inventariseert momenteel in samenspraak met het personeel, de leveranciers en de klanten, hoe het ‘Cradle to Cradle’ principe optimaal toe te passen is.

Onze bijdrage aan de maatschappij
Naast dat we trots zijn op het feit dat we werk bieden aan ongeveer 350 mensen in de regio, zijn wij er ook trots op dat wij verschillende maatschappelijke idealen middels financiële support en sponsoring hebben kunnen steunen.

U kunt hier onze Milieubeleidsverklaring > downloaden <

U kunt hier ons personeelshandboek > downloaden <

MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bel vandaag nog 055 – 368 33 88 of mail naar info@keusschoonmaak.nl

Schoonheid is (een) Keus!


Menu