Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

Voor Keus Schoonmaak en Diensten is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) reeds lang de normaalste zaak van de wereld. Als schoonmaakbedrijf dragen wij verantwoordelijkheid voor onze klanten, onze eigen mensen maar bovenal voor de leefomgeving van iedereen nu en in de toekomst. Met als logisch gevolg dat zowel ons intern als extern beleid hierop is afgestemd.

“Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving en bieden daarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om zich te ontwikkelen binnen onze organisatie. Samen met leidinggevenden en trajectbegeleiding doen wij er alles aan om proefplaatsingen te laten slagen met als doel een arbeidsovereenkomst binnen onze mooie organisatie”.

Door zorgvuldig om te gaan met mensen, producten en diensten is veel eco winst te behalen. Een winst die niet noodzakelijkerwijze duurder moet zijn. Keus Schoonmaak en Diensten inventariseert momenteel in samenspraak met het personeel, de leveranciers en de klanten, hoe dit principe optimaal toe te passen is.

Onze bijdrage aan de maatschappij
Naast dat we trots zijn op het feit dat we werk bieden aan ongeveer 500 mensen in de regio, zijn wij er ook trots op dat wij verschillende maatschappelijke idealen middels financiële support en sponsoring hebben kunnen steunen.

U kunt hier onze Milieubeleidsverklaring > downloaden <

U kunt hier ons personeelshandboek > downloaden <

MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bel vandaag nog 055 – 368 33 88 of mail naar info@keusschoonmaak.nl

Schoonheid is (een) Keus!


Menu