Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

Goed zijn voor de omgeving, voor de mensen én voor het milieu. Dat staat bij onze organisatie hoog in en vaandel. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in onze organisatie. Jaarlijks stellen we nieuwe doelstellingen op waarmee we onszelf uitdagen om nog duurzamer te ondernemen. We voelen het namelijk als onze plicht om goed voor de mens en het milieu te zijn.

De mens
Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons en we willen dat zij hun werkzaamheden met plezier kunnen uitvoeren. Betrokkenheid en motivatie zijn daarin essentieel. Daarom zorgen wij voor goede werkomstandigheden: zij krijgen voldoende tijd om hun werkzaamheden goed en volledig uit te voeren, werken met de beste materialen en middelen en voeren taken uit die passen bij hun fysieke mogelijkheden. Met onze jaarlijkse werktevredenheidsonderzoeken onderzoeken we hoe we nóg meer bij kunnen dragen aan het werkgeluk van onze medewerkers.
Dat onze medewerkers onze inspanningen waarderen blijkt wel uit de lange dienstverbanden en het lage ziekteverzuimpercentage.

Ook bieden we kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met speciale leer-werktrajecten kunnen zij voor Keus bij één van opdrachtgevers aan de slag. Dit kan op het gebied van schoonmaakonderhoud, specialistisch vloeronderhoud én glasbewassing.

Het milieu
We werken uitsluitend met milieuvriendelijke schoonmaakmaterialen en –middelen. Deze producten zijn OHSAS 180001, EMAS en SS 627750 gecertificeerd. Certificeringen die aantonen dat de producten voldoen aan vereisten voor het beheersen van gezondheid en veiligheid én getoetst zijn op de milieuprestaties en het energieverbruik.
Ons wagenpark bestaat uit bedrijfsauto’s met een A-label en elektrische auto’s. Deze zijn het minst schadelijk voor het milieu.

Onze bijdrage aan de maatschappij
Naast dat we trots zijn op het feit dat we werk bieden aan ongeveer 500 mensen in de regio, zijn wij er ook trots op dat wij verschillende maatschappelijke idealen middels financiële support en sponsoring hebben kunnen steunen.

U kunt hier onze Milieubeleidsverklaring > downloaden <

Bel vandaag nog 055 – 368 33 88 of mail naar info@keusschoonmaak.nl

Schoonheid is (een) Keus!


Menu