Schimmelvlekken

april 12, 2015

Schimmelvlekken zijn het beste te verwijderen met een mengsel van water en waterstofperoxide (3%). Dit bij kleding en tapijt goed inwrijven en daarna met warm water uitspoelen. Eventueel herhalen. Op andere ondergronden dit mengsel in een spuitfles doen de vlek ermee bespuiten. Met schoon water naspoelen.

Menu